Nederlands voor anderstaligen

Nederlands voor anderstaligen

Leer je anderstalige medewerkers Nederlands

Heb jij anderstalige medewerkers die moeite hebben met de Nederlandse taal? Dan weet je dat dat kan leiden tot problemen op de werkvloer. Denk aan misverstanden met collega’s, werkinstructies die niet worden begrepen, productiefouten of onveilige situaties. Bovendien staat een taalbarri√®re de professionele en persoonlijke ontwikkeling van deze medewerkers in de weg.

Gratis training
OOM biedt je anderstalige medewerkers nu een gratis maatwerktraining Nederlands op de werkvloer aan. Hierin worden behalve grammatica en spelling ook onderwerpen belicht uit de dagelijkse praktijk van een metaalbedrijf, zoals veilig werken en gereedschapskennis.

Dit gaan we doen
De training bestaat uit ca. 20 tot 30 uur aan Nederlandse lessen. Die vinden bij voorkeur plaats in een (kleine) groep, in je eigen bedrijf en tijdens werktijd. In de lessen wordt aandacht besteed aan:
  • Spreken (social talk met collega’s, gesprekken met leidinggevende, etc.)
  • Schrijven (mails en bestellingen/inkoopopdrachten, etc.)
  • Luisteren (instructies, dagelijkse gesprekken in de praktijk, etc.)
  • Lezen (veiligheidsinstructies, handleidingen, personeelsinformatie, etc.)
Meld je medewerker aan
Vul met je medewerker dit aanmeldformulier in en mail het naar projectbureau@oom.nl. Het projectbureau kan je eventueel adviseren bij de keuze van de opleider. Het projectbureau stuurt de aanmelding vervolgens door naar de opleider. Die neemt contact met je op om de lesdata in te plannen.

Meer informatie?
Neem contact op met projectleider Helga Dekkers via projectbureau@oom.nl of  0172-521553.