Activiteit

Training Leidinggeven aan talentontwikkeling

Doelstellingen
• De deelnemers krijgen helderheid over hun eigen rol en verantwoordelijkheid op het gebied van ontwikkelen binnen hun organisatie;
• De deelnemers ontwikkelen een eigen visie op leidinggeven gericht op ontwikkelen;
• De deelnemers gaan aan de slag gegaan met het opstellen en uitvoeren van een verbeterplan ten behoeve van de leercultuur van hun bedrijf;
• De deelnemers kunnen na deze training reflecteren op hun eigen gedrag en hebben inzicht hoe ze een lerend voorbeeld kunnen zijn voor de medewerkers;
• De deelnemers krijgen inzicht in hun eigen gedragsprofiel en weten daardoor hoe ze overkomen op hun omgeving en begrijpen beter wat hun omgeving qua communicatiestijl nodig heeft (PPA/DISC);
• De deelnemers leren de teamwaarden en doelen in kaart brengen om zo een sterker teamgevoel te creëren.
Als leidinggevende heb je grote invloed binnen je organisatie door wie je bent, wat je doet en waar je voor staat. In dit leiderschapsprogramma vergroot je jouw zelfbewustzijn en reflecteer je kritisch op jezelf als mens en leider. Hoe merk je dat terug in jouw leiderschap? Wat wil jij met je team bereiken en hoe loods je hen door veranderingen heen? Door dit programma ervaar je hoe jij het potentieel in jezelf en anderen ontdekt en ontwikkelt, waardoor jouw mensgericht leiderschap groeit en jij je team laat excelleren.

Doelgroep
Leidinggevenden die al enkele jaren in hun rol zitten maar nog geen (of weinig) ondersteuning hebben gehad op het ontwikkelen van hun persoonlijke leiderschapscompetenties. Deelnemers hebben (kort) voorafgaand aan deze training een basistraining leidinggeven gevolgd.

Intakes donderdag 19 september
Trainingsdag 1 donderdag 31 oktober (Van der Valk)
Klassikale online intervisie (2uur) dinsdag 12 november
Individuele online coaching (1uur) dinsdag 3 december
Klassikale online intervisie (2uur) dinsdag 10 december
Eindpresentaties donderdag 19 december (Van der Valk)Datum:
31 oktober
Tijd:
09:30 - 16:30
Locatie:
Eindhoven
Adres:
Eindhoven

Inschrijven


Programma
Voorbereiding
• Op oZone.nl (digitaal leerplatform van de metaal) volg je de e-learning ‘leercultuur;’
• Invullen persoonlijke profielanalyse (DISC)
• Intake en DISC bespreken
• Training
• Online coaching individueel sessie 1
• Intervisie
• Online coaching individueel sessie 2
• Eindpresentatie
Deze training betreft een traject van 4 maanden.

Deelnemers aan deze training kunnen gebruik maken van IPV Leren Online. Op dit online leerplatform zijn de theorie en de praktijkopdrachten van de training terug te vinden. Het platform is tot twaalf maanden na de training beschikbaar.

Resultaat
De leidinggevende als talentontwikkelaar
We werken vanuit de hefbomen voor een krachtig leerklimaat en vertalen deze naar de rol van de leidinggevende in elk van deze hefbomen.
• Persoonlijke kwaliteiten: het identificeren van talent door de leidinggevende door de inzet van competentiemanagement en het kernkwadrant waarbij ook aandacht wordt besteed aan de ontwikkelbereidheid van medewerkers.
• Innovatie: het stimuleren van innovatie en creativiteit door de inzet van coachend leiderschap en Persoonlijke Ontwikkel Plannen waarin rekening wordt gehouden met verschillende leerstijlen.
• Lerend voorbeeld: de voorbeeldrol van de leidinggevende als het gaat om nieuwsgierigheid, fouten maken, feedback geven en ontvangen.
• Teamcohesie: het bevorderen van de teamsfeer aan de hand van diversiteit en het teamdoelmatigheidsmodel.

Investering: Deze training is gratis voor OOM aangesloten bedrijven.