In verband met de splitsing van MN Services, zoals gemeld in onze nieuwsbrief van oktober jl., wordt de premieoplegging voor OOM vanaf 1 januari jl. verzorgd door CoMetec. Hiervoor wordt een nieuw werknemersbestand opgebouwd. Dat heeft enige vertraging opgelopen waardoor uw medewerker mogelijk nog niet zichtbaar is in mijnoom.nl. Als gevolg daarvan kunt u voor de betreffende medewerker nog geen OOM-bijdrage aanvragen of kan de aanvraag nog niet door OOM worden verwerkt. Samen met CoMetec werken wij aan een oplossing. Wij verwachten dat dit voor 1 april verholpen is. U kunt erop vertrouwen dat al uw aanvragen over het eerste kwartaal alsnog kunnen worden ingediend en door ons in behandeling worden genomen. Voor de ontstane vertraging bieden wij u onze verontschuldigingen aan.
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling vergoedingen via: 0172-52 15 55

OOM-website vernieuwd

Nieuwsbrief mei

meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

OOM-website vernieuwd

Gebruiksgemak stond centraal bij het ontwikkelen van onze nieuwe website. Communicatiemedewerker Michel Revet: ‘We hebben eerst goed gekeken waarvoor bezoekers de site raadplegen’.

‘De oude website was verouderd, we konden onze informatie er niet meer goed meer kwijt’, zegt Michel Revet. ‘Bij het bouwen van de nieuwe site zijn we niet over een nacht ijs gegaan. We hebben eerst goed gekeken waarvoor de website wordt gebruikt. De meeste bezoekers bleken informatie te zoeken over onze regelingen, daarna kwam het kiezen van een cursus uit de cursuscatalogus en op de derde plaats de vragen om informatie en advies. Die prioriteiten hebben we verwerkt in de structuur.’
 

Keuzehulp

Op de landingspagina van de nieuwe website val je daarom nu met de deur in huis. Je vindt er de drie knoppen ‘Bijdrage aanvragen’, ‘Cursus vinden’ en ‘Hulp en advies’. Onder de eerste vind je niet alleen informatie over de verschillende regelingen, maar ook een handige keuzehulp waarmee je door het beantwoorden van een aantal vragen uitkomt bij de passende regeling. Zo niet, dan verschijnt er een mailformulier om een van onze medewerkers te bevragen.
 

Gebruiksvriendelijk

‘De site is getest door een testpanel‘, vertelt Michel Revet, ‘waarna we nog een aantal kleine aanpassingen gedaan. Daardoor is hij nu heel gebruiksvriendelijk.’ In de komende tijd wordt de nieuwe website nog uitgebreid met sectorinformatie over de instroom en de arbeidsmarkt. Je kunt dan bijvoorbeeld opzoeken hoeveel leerlingen verspanen er zijn in een bepaalde regio, of hoeveel lassers er op zoek zijn naar een vacature.  Ook de contactinformatie van de medewerkers van OOM wordt nog toegevoegd.
 

Vertrouwd

Er zijn ook onderdelen onveranderd gebleven, waardoor de website nog steeds vertrouwd overkomt. De artikelen van onze maandelijkse nieuwsbrief bijvoorbeeld, worden ook weer op de nieuwe site geplaatst, al is dat in een nieuwe vormgeving en wordt er nog een zoekfunctie naar eerdere edities toegevoegd. Ook de cursuscatalogus en de activiteitenkalender zijn in hun oude vorm behouden gebleven.