Behoud de huidige Subsidieregeling praktijkleren

Nieuwsbrief juli

meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Behoud de huidige Subsidieregeling praktijkleren

In een brief aan minister Van Engelshoven van OC&W van de samenwerkende O&O-organisaties maakten ook wij onlangs onze zorgen kenbaar over de mogelijke bezuiniging op de Subsidieregeling praktijkleren.

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van OC&W werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel.
 
Evaluatie
De Subsidieregeling praktijkleren loopt in haar huidige vorm tot en met 31 december 2018. In opdracht van het ministerie van OC&W is de regeling onlangs geëvalueerd. Het rapport van de evaluatie stuurde de minister met een begeleidende brief dd 13 juli naar de Tweede kamer. Hoewel de minister in de brief aangeeft de Subsidieregeling praktijkleren in 2019 voort te willen zetten, is over de invulling ervan nog niets bekend.

Dringend beroep
De samenwerkende O&O-organisaties vrezen nu een versobering van de regeling, die we cruciaal achten voor de opleiding van de broodnodige vakmensen. We hebben daarom gezamenlijk een brief opgesteld, waarin we een dringend beroep doen op de minister om niet te bezuinigen op de Subsidieregeling praktijkleren en over de invulling van de regeling snel een besluit te nemen, zodat iedereen die in september wil starten met een bbl-opleiding duidelijkheid heeft.

Lees hier de brief van de samenwerkende O&O-organisaties aan minister Van Engelshoven.
 
Ook de sociale partners MKB-Nederland, VNO-NCW en FNV hebben hun zorgen uitgesproken over de financiering van het praktijkleren in de bbl.