REACT-EU NL Taal

REACT-EU Nederlandse Taal

In de periode 1 september 2022 tot 1 maart 2023 geeft OOM uitvoering aan het project REACT-EU. In dit project worden diverse scholings- en begeleidingsactiviteiten beschreven om huidige werknemers in de techniek te ondersteunen bij het verwerven en ontwikkelen van de vaardigheden die de veranderende arbeidsmarkt vraagt.
 

Voor dit project nodigen wij instituten uit die trainingen Nederlandse taal kunnen organiseren in de periode van 1 september 2022 tot 1 maart 2023 welke voldoen aan de voorwaarden omschreven in het bestek.

 

Het project Nederlandse Taal

Onder de basisvaardigheden wordt aan werknemers op maximaal MBO-2 niveau een Nederlandse Taal traject aangeboden. Het gaat om laaggeletterden, statushouders en anderstaligen (verschillende migratie achtergronden) werkzaam in de sector metaalbewerking. 

OOM wil hen graag een traject vaktaal op de technische werkvloer aanbieden t.b.v. uitvalpreventie en behoud voor de sector. De training moet gericht zijn op helder communiceren met collega’s en het goed begrijpen van instructies in woord en in schrift. Voor de uitvoering van deze trainingen zijn we op zoek naar een organisatie die de ontwikkeling en uitvoering ervan voor haar rekening wil nemen.

Het project heeft als doel om werkgevers en werknemers mogelijkheden te bieden van een voldoende beheersing van de Nederlandse taal op de (technische) werkvloer waardoor het werken binnen een metaalbedrijf voor hen efficiƫnter en effectiever wordt met als doel behoud van werk binnen de sector.

Omschrijving activiteit:
Laaggeletterden, statushouders en anderstaligen die werkzaam zijn in de branche zijn kwetsbaar omdat zij vaak de vaktaal in de metaaltechniek nog niet voldoende machtig zijn om werkprocessen goed te begrijpen waardoor productkennis achterblijft. Ook geldt dit voor het in staat zijn om helder te communiceren met andere medewerkers.

Door (vak)taal op de werkvloer te organiseren krijgt de werknemer Nederlands aangeboden in het vakgebied waarin hij werkzaam is en dit is van essentieel belang ten aanzien van productiviteit en veiligheid.
 
Voor meer informatie over de offerte procedure en het bestek, download u het volgende document: 220704-hds-Offerteprocedure-Nederlandse-Taal-React-EU-OOM

Voor veel gestelde vragen en de antwoorden daarop, download u het volgende document: Nota-van-inlichtingen
 
De offerte moet uiterlijk voor 8 augustus a.s. door ons zijn ontvangen.