Leerwerkbijdrage schooljaren 2013/2015

Leerwerkbijdrage schooljaren 2013/2015

Wat is de Leerwerkbijdrage?

Elk bedrijf kan voor maximaal 5 werknemers met een (leer)arbeidsovereenkomst die een beroepsopleiding gaat volgen,  een Leerwerkbijdrage aanvragen. Met deze bijdrage wil OOM werknemers enthousiast maken voor een beroepsopleiding die leidt tot een erkend diploma en werkgevers stimuleren om leerlingen aan te nemen.

Voor welke opleidingen?

Tijdelijke extra bijdrage

Om de instroom van leerlingen op peil te houden verstrekt OOM een tijdelijke extra bijdrage van maximaal €2000,- (behalve bij mbo off-the-job).  

Diplomabonus

De diplomabonus van €1000,- wordt pas uitgekeerd als het diploma is ingestuurd. De reguliere bijdrage is niet meer afhankelijk van het behalen van het diploma. Voor mbo off-the-job geldt geen diplomabonus.

Voorwaarden

  1. Uw bedrijf valt onder de CAO-werkingssfeer van OOM.
  2. De leerling is in dienst bij uw bedrijf.
  3. Uw bedrijf is een erkend leerbedrijf.
  4. U heeft uw verplichte bijdragen aan OOM betaald.
  5. Alle gevraagde bewijsstukken moeten volledig en ondertekend worden ingestuurd.
  6. Een bedrijf kan voor maximaal 5 leerlingen een Leerwerkbijdrage aanvragen. In uitzonderlijke gevallen kan een verruiming van deze limiet worden aangevraagd. Een onderbouwd verzoek hiertoe kan worden gericht aan het bestuur van OOM.
  7. Er kan gedurende de opleidingsperiode een bijdrage worden aangevraagd voor een leerling.
  8. Er kan tot een halfjaar na het behalen van het diploma een diplomabonus worden aangevraagd.
  9. Alle bedragen worden naar rato uitgekeerd.
  10. Alleen door het ministerie van OC en W erkende opleidingen komen in aanmerking. 

Hoe aanvragen?

De Leerwerkbijdrage is aan te vragen via www.mijnoom.nl

 

Meer informatie

Mail naar info@oom.nl of bel met telefoonnummer 0172-52 15 55 (maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur).