Hbo-leervoucher

Pilotregeling hbo-leervoucher

De overheid heeft besloten om het experiment Vraagfinanciering met ingang van 1 september 2019 stop te zetten. Dit betekent ook dat OOM vanaf dan geen nieuwe aanvragen voor de pilot hbo-leervoucher goedkeurt. 

Studenten die vóór 1 september 2019 al deelnamen aan het experiment kunnen tot 31 augustus 2024 gebruikmaken van (maximaal 8) vouchers. OOM neemt deze aanvragen – mits de startdatum van deelname aantoonbaar is - nog wel in behandeling
. Kijk hier voor meer informatie. 

Voor wie

Voor bij OOM aangesloten bedrijven die hun medewerkers de mogelijkheid bieden opleidingsmodules te volgen van technische hbo-opleidingen via het 'experiment vraagfinanciering' van de rijksoverheid. 

Maximale bijdrage

Maximaal €1.250,- per opleidingsmodule, tot een maximum van 4 modules. 

Voor welke technische hbo-opleidingen?

Kijk hier voor een overzicht van de opleidingsmodules die onderdeel zijn van de selectie van technische hbo-opleidingen.

Voorwaarden

  1. De bijdrage moet gecombineerd worden met het 'experiment vraagfinanciering' van de rijksoverheid, zie hier voor meer informatie. 

  2. De bijdrage kan alleen worden aangevraagd voor opleidingsmodules die onderdeel zijn van de selectie van technische hbo-opleidingen uit bovenstaand overzicht. 

  3. OOM vergoedt maximaal 4 opleidingsmodules in 5 jaar. 

  4. De bijdrage moet voor het einde van de opleidingsmodule worden aangevraagd. 

  5. Er kan pas een bijdrage voor een nieuwe module worden aangevraagd als de oude module is afgerond. 

Betalingsvoorwaarden

  • Declaratie vindt plaats na afloop van een module op basis van een factuur, kopie onderwijsovereenkomst en kopie inschrijvingsbewijs voor de opleidingsmodule. 

  • De bijdrage wordt gebaseerd op de factuur van de school minus de bijdrage vanuit het 'experiment vraagfinanciering' van de rijksoverheid.  

Hoe aanvragen?

De regeling is aan te vragen via www.mijnoom.nl.

Meer informatie

Mail naar info@oom.nl of bel met onze afdeling Vergoedingen, 0172-52 15 55 (maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur).