De sociale partners in de metaalbewerking hebben helaas nog geen nieuwe cao kunnen afsluiten. Daarom garandeert OOM voorlopig alleen financiële ondersteuning van scholingstrajecten die vòòr 1 april '22 zijn aangevraagd en gestart. Nader bericht hierover volgt uiterlijk begin maart. Kijk voor meer informatie op: oom.nl/cao

Doorstart

Doorstart

Wat is Doorstart?

De Doorstartregeling is bedoeld voor werknemers in de metaalbewerking die zijn ontslagen bij een bij OOM aangesloten bedrijf. Deze werknemers kunnen tot 6 maanden na ontslag gebruik maken van de OOM-dienstverlening waardoor zij mogelijk in staat zijn binnen de sector metaalbewerking een nieuwe baan te vinden. Gedurende 6 maanden na ontslag worden zij in staat gesteld om hun kennis te vergroten of alvast nieuwe of andere vaardigheden te ontwikkelen voor een toekomstige functie die een kansrijk beroep vertegenwoordigt of (op basis van regionale arbeidsmarktcijfers) in een regionale behoefte voorziet.

Wanneer werknemers uit de metaalbewerking aan de voorwaarden van de Doorstartregeling voldoen, kunnen ze vanaf 1 januari 2021 starten aan een externe training, waarvan OOM de kosten betaald.
 

Voor wie?

 • Een werknemer die bij de start van het traject < 6 maanden geleden werkzaam is geweest bij een bij OOM aangesloten bedrijf.
 • Een werknemer die werkzaam was bij een bij OOM aangesloten bedrijf en is ontslagen en waarvan de beëindigingshandeling (ondertekening van de beëindigingsovereenkomst, opzegging door de werkgever of de ontbindingsbeschikking van de rechter) heeft plaatsgevonden. Je kunt ook al een Doorstart aanvragen gedurende je (fictieve) opzegtermijn.
 • Een werknemer die werkzaam is bij een bij OOM aangesloten bedrijf waarvan het (tijdelijke) dienstverband niet wordt verlengd.

Vergoeding OOM

OOM stelt een maximale vergoeding van € 2.250 (incl. btw) beschikbaar voor externe scholing. Eventueel aangevuld met een assessment (t.w.v. € 300 incl. btw) of Persoonlijke Profiel Analyse (t.w.v. € 100 incl. btw).
 

Voorwaarden

 • Voorafgaand aan de start van een cursus of training moet er samen met de regiomanager van OOM een Doorstartopleidingsplan worden gemaakt.
 • De kandidaat voldoet aan de criteria die voor Doorstart zijn opgesteld (zie: wat is Doorstart).
 • De regiomanager van OOM krijgt inzage in de beëindigingsovereenkomst van de kandidaat.
 • Financiële middelen voor training en opleiding die aan de werknemer ter beschikking worden gesteld vanuit bijvoorbeeld een sociaal plan moeten eerst worden aangesproken voor de Doorstartgelden kunnen worden ingezet.
 • De startdatum van de cursus/ training vindt plaats na 1-1-2021.
 • De cursus/ training dient binnen 6 maanden na ondertekening van het opleidingsplan te starten.
 • De kandidaat gaat akkoord dat OOM zijn/haar vorige werkgever middels een brief op de hoogte stelt waarin uiteengezet wordt dat OOM zijn ex-werknemer heeft ondersteund maar dat dit voor hem geen (fiscale) gevolgen heeft.
 • De periode van het Doorstarttraject moet gestart zijn voor 30 juni 2021 en is beschikbaar tot het aantal van 250 deelnemers is bereikt. OP=OP.

Betalingsvoorwaarden

 • Declaratie van de vergoeding voor externe scholing vindt plaats op basis van een factuur van het opleidingsinstituut. 
 • OOM betaalt de factuur rechtstreeks aan het instituut rekening houdend met de maximale bijdrage van € 2.250 (incl. btw).
 

Fiscale en juridische gevolgen

Fiscaal
Door het uitkeren van de scholingskosten van een ex-werknemer uit de metaalbewerking kan een fiscale consequentie ontstaan voor de ex-werkgever. Dit kan gebeuren op het moment dat er in het belastingjaar 2020 een scholingsbijdrage door OOM wordt uitgekeerd voor de cursus/training van een ex-werknemer. De ex-werkgever moet het exacte bedrag gebruteerd opvoeren als loon aan derden. Dit is een onwenselijke situatie.
 
Door een wijziging in het Belastingplan 2021 verdwijnt deze constructie en valt de OOM-vergoeding aan de ex-werknemer onder de gerichte vrijstelling (het percentage van het totale fiscale loon dat besteed mag worden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen). Dit betekent dat kandidaten die gebruik willen maken van de Doorstartregeling vanaf 1 januari 2021 een externe training kunnen starten, waarvan OOM de kosten betaalt.
 
De ex-werkgever wordt hiervan op de hoogte gebracht middels een brief waarin staat dat OOM zijn ex-werknemer heeft ondersteund maar dat dit voor hem geen (fiscale) gevolgen heeft.
 
Juridisch
De Doorstartregeling is bestemd voor werknemers die zijn ontslagen of waarvan het tijdelijk dienstverband niet wordt verlengd. De Doorstartregeling kan pas worden ingezet op het moment dat de beëindigingshandeling (ondertekening van de beëindigingsovereenkomst, opzegging door de werkgever of de ontbindingsbeschikking van de rechter) heeft plaatsgevonden.
 

Meer informatie

Mail naar vergoedingen@oom.nl of bel met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 0172-52 15 55 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur).
 

Aanvragen?

Vul het contactformulier in of neem contact op met het Klant Contact Centrum van OOM via 0172-52 15 55. Nadat we je bericht hebben ontvangen neemt je regiomanager contact met je op.