In verband met de splitsing van MN Services, zoals gemeld in onze nieuwsbrief van oktober jl., wordt de premieoplegging voor OOM vanaf 1 januari jl. verzorgd door CoMetec. Hiervoor wordt een nieuw werknemersbestand opgebouwd. Dat heeft enige vertraging opgelopen waardoor uw medewerker mogelijk nog niet zichtbaar is in mijnoom.nl. Als gevolg daarvan kunt u voor de betreffende medewerker nog geen OOM-bijdrage aanvragen of kan de aanvraag nog niet door OOM worden verwerkt. Samen met CoMetec werken wij aan een oplossing. Wij verwachten dat dit voor 1 april verholpen is. U kunt erop vertrouwen dat al uw aanvragen over het eerste kwartaal alsnog kunnen worden ingediend en door ons in behandeling worden genomen. Voor de ontstane vertraging bieden wij u onze verontschuldigingen aan.
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling vergoedingen via: 0172-52 15 55

Mbo scholingspool schooljaren 2015/2017

Mbo scholingspool schooljaren 2015/2017

Wat

De leerling volgt de opleiding via een bij OOM aangesloten scholingspool. De leerling werkt drie dagen per week in het bedrijf en krijgt twee dagen opleiding per week.   

Bijdrage

Opleiding
Bijdrage
Diplomabonus
Maximale 
bijdrage
1 jarige opleiding
(niveau 1)
€ 4.000,- per jaar,
maximaal 1 jaar
€ 1.000, eenmalig
€ 5.000
2 jarige opleiding
(niveau 2,3 of 4)
€ 4.000,- per jaar,
maximaal 2 jaar
€ 1.000, eenmalig
€ 9.000
3 jarige opleiding
(niveau 3)
€ 4.000,- per jaar,
maximaal 3 jaar
€ 1.000, eenmalig
€ 13.000

 

Betalingsvoorwaarden

  • De bijdrage wordt op basis van voorschotten in delen van een half jaar uitgekeerd.
  • De bijdrage wordt naar rato uitgekeerd.
  • De diplomabonus wordt uitgekeerd nadat het diploma is opgestuurd (er kan tot een half jaar na het behalen van het diploma een diplomabonus worden aangevraagd).

Hoe aanvragen?

Aan te vragen via mijnoom.nl