In verband met de splitsing van MN Services, zoals gemeld in onze nieuwsbrief van oktober jl., wordt de premieoplegging voor OOM vanaf 1 januari jl. verzorgd door CoMetec. Hiervoor wordt een nieuw werknemersbestand opgebouwd. Dat heeft enige vertraging opgelopen waardoor uw medewerker mogelijk nog niet zichtbaar is in mijnoom.nl. Als gevolg daarvan kunt u voor de betreffende medewerker nog geen OOM-bijdrage aanvragen of kan de aanvraag nog niet door OOM worden verwerkt. Samen met CoMetec werken wij aan een oplossing. Wij verwachten dat dit voor 1 april verholpen is. U kunt erop vertrouwen dat al uw aanvragen over het eerste kwartaal alsnog kunnen worden ingediend en door ons in behandeling worden genomen. Voor de ontstane vertraging bieden wij u onze verontschuldigingen aan.
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling vergoedingen via: 0172-52 15 55

Mbo scholingspool

Mbo scholingspool schooljaren 2013/2015

In deze opleidingsroute gaat de leerling (gemiddeld) twee dagen per week naar school en krijgt in deze dagen zowel theorie als praktijk. Theorie en praktijk worden op elkaar afgestemd.

Vanuit de scholingspool is er een intensieve begeleiding van de leerling en is er intensief contact tussen scholingspool, leerling, ROC en bedrijf. De drie overige dagen kan de leerling op het bedrijf productief worden ingezet, zonder de noodzaak om lesopdrachten te oefenen.

Vergoeding

Mbo scholingspool
€ 4.000,- per jaar
Tijdelijke extra bijdrage
maximaal € 2.000,-
( € 1.000,- per schooljaar)
Diplomabonus
€ 1.000,-

 

Voorwaarden

  • De bijdrage voor niveau 1 is maximaal 1 jaar, uitgekeerd in 2 delen van een half jaar.
  • De bijdrage voor niveau 2, 3 en 4 (2 jarige opleiding) is maximaal 2 jaar, uitgekeerd in 4 delen van een half jaar.
  • De bijdrage voor de directe instroom in niveau 3 (3 jarige opleiding vanaf 1 juli 2014) is maximaal 3 jaar, uitgekeerd in 6 delen van een half jaar.
  • De tijdelijke extra bijdrage wordt in twee keer uitgekeerd, in de 1e helft van het 1e schooljaar en in de 1e helft van het 2e schooljaar.
  • De diplomabonus wordt uitgekeerd als het diploma wordt ingestuurd (tot uiterlijk 6 maanden na behalen diploma).

Hoe aanvragen?

De LeerWerk Bijdrage is aan te vragen via mijnoom.nl.