Directeur OOM

Directeur OOM

Voor OOM (Opleiden Ontwikkelen Metaalbewerking) zijn wij op zoek een inspirerende directeur, die leiding gaat geven aan de koers van het opleidings- en ontwikkelingsfonds.

 

Als directeur van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking OOM (een van de grotere opleidings- en ontwikkelingsfondsen in de techniek), sta je voor de uitdagende taak om onze organisatie verder te ontwikkelen en te profileren als een stevige, vooruitstrevende en innovatieve speler in het leren en ontwikkelen in de sector.

De komende jaren zijn er diverse uitdagingen zoals:

 • De arbeidsmarkt- en demografische ontwikkelingen, waarbij de arbeidsmarkt steeds krapper wordt en de Metaalbewerking werknemers wil behouden en nieuwkomers wil verwelkomen in de branche (van starters op de arbeidsmarkt tot zijinstromers uit andere landen en sectoren). Naast de rol van bedrijven in het MKB-metaal als het gaat om leren en ontwikkeling, is er ook een groeiende rol weggelegd bij de werknemer om eigen regie te pakken in zijn of haar ontwikkeling.
 • De (digitale) ontwikkelingen in de branche. Voor het MKB-metaal, dat opereert in een landelijke en internationale context, is het van uitermate belang om toekomstgericht te werken. Daarbij heeft OOM een belangrijke rol om een bijdrage te leveren aan een leven lang ontwikkelen en dienend te zijn aan het vakmanschap in de sector.
 • Intern heeft de bureauorganisatie blijvend de uitdaging om digitaal up-to-date, vernieuwend en van toegevoegde waarde voor de sector te blijven. Onderdeel hiervan is het opstellen van een nieuw koersplan na 2025.
 • Samenwerking met andere O&O fondsen (in het bijzonder in de techniek) en met publieke en private actoren op het terrein van opleiding en ontwikkeling bevorderen en de positie van OOM bestendigen.

Als directeur heb je een heldere visie op leren en ontwikkelen en weet je de besluiten van het bestuur voor te bereiden en om te zetten in concrete acties. Daarbij ben je resultaatgericht en zorg je ervoor dat de organisatie deze besluiten kan implementeren. Naast je uitvoeringsrol ben je adviseur van het bestuur en met jouw politiek-bestuurlijke vaardigheden weet je het bestuur dusdanig te begeleiden, dat er overwogen beslissingen genomen kunnen worden.

Als eerste aanspreekpunt van OOM communiceer je open en transparant en ben je zichtbaar bij de bedrijven, die verbonden zijn aan OOM. Tevens vertegenwoordig je de sector in diverse samenwerkingsverbanden zoals met sociale partners, andere O&O fondsen en departementen. Samenwerking staat bij jou hoog in het vaandel. Het paritaire karakter van OOM vereist politieke sensitiviteit en een stevige persoonlijkheid. Dat betekent dat je de wensen en verlangens van de verschillende belangenbehartigers goed kent en een essentiële rol kan spelen bij het tot stand komen van overeenstemming en compromissen.

Met jouw sociale doch zakelijke karakter weet je mensen te raken en snap je wat er speelt in de sector, van zowel werkgevers- als werknemerszijde. Je hebt affiniteit met het MKB en met de sector.

Als leidinggevende werk je vanuit vertrouwen. Jouw visie op leren en ontwikkelen, uit zich ook in de manier waarop je leidinggeeft. Je bent coachend, resultaatgericht en legt verbindend vermogen aan de dag. Met veel enthousiasme en vernieuwingskracht ga je aan de slag met de uitdagingen zoals hierboven beschreven. Je hebt lef om nieuwe ideeën en concepten te (laten) ontwikkelen en de mensen in de organisatie uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen.

Je beschikt over de volgende competenties en vaardigheden:

 • Visie/helikopterview,
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit,
 • Coachend leiderschap,
 • Gericht op samenwerken en netwerken,
 • Toekomstgericht en ondernemend,
 • Integer,
 • Communicatieve vaardigheden.

De ideale kandidaat is een betrouwbare persoon met een heldere strategische visie, die mensen en organisaties met elkaar weet te verbinden en zijn/haar omgeving kan inspireren. Je kunt vooroplopen, stelling nemen en hebt tegelijkertijd oog voor de mensen om je heen. Je bent bekend met het bewaken van de financiële gezondheid van een organisatie en weet te schakelen tussen de organisatie en het bestuur, altijd met toegankelijkheid voor iedereen als uitgangspunt.

Jouw taken zijn:

 • Aansturen van de werkorganisatie in nauwe samenwerking met het MT; waarbij je als eindverantwoordelijk directeur sturing geeft aan het succesvol opereren van de professionele organisatie en haar medewerkers;
 • Adviseur van het bestuur; waarbij je adviseert, faciliteert en bestuursbesluiten voorbereidt en uitvoert. Daarnaast leg je verantwoording af aan het bestuur en bewaakt de rolverdeling tussen bestuur en directie;
 • Fondsmanagement; belangrijkste taak is om zorg te dragen voor het proces van het vertalen van bestuursbesluiten naar concrete acties via een meerjarenstrategieplan. Je ziet erop toe dat trends en ontwikkelingen in kaart worden gebracht en worden vertaald naar een organisatiestrategie. Je zorgt ervoor dat een begroting wordt opgesteld die vervolgens kan worden vastgesteld in het bestuur. En je bewaakt de voortgang. Stabiliteit en continuïteit zijn belangrijke elementen;
 • Externe vertegenwoordiging; als vertegenwoordiger van OOM bouw je een relevant netwerk op en draag je bij aan een effectieve samenwerking met stakeholders.

Over OOM

De metaalbewerking in Nederland is een cruciale sector met een grote verscheidenheid aan (MKB-) bedrijven, producten, beroepen en medewerkers. Er werken bij zo’n 14.000 bedrijven ongeveer 160.000 mensen, aangevuld met een schil van flexkrachten.

Het zijn de vakmensen die een bedrijf een bedrijf maken. Die met enthousiasme, flexibiliteit en creativiteit mogelijk maken wat onmogelijk leek en daarmee het bedrijf innovatief en productief vooruithelpen. Voldoende instroom en (door)ontwikkeling van vakmensen is bepalend voor de vitaliteit van de bedrijven en de sector.

Vitaliteit en vakmanschap gaan hand in hand. Hiervoor ondersteunt OOM werkgevers en werknemers bij opleiding en ontwikkeling. Met individuele ondersteuning, gezamenlijke initiatieven en een stevige opleidingsinfrastructuur is er voor iedereen perspectief in het MKB-metaal.

Wat bieden wij?

 • Een dynamische en ondernemende functie waarin je echt het verschil kan maken voor leren en ontwikkelen in het MKB-metaal;
 • Een professioneel, zelfstandig en inspirerend team om mee samen te werken;
 • Een enerverend en divers werkveld waarin geen dag hetzelfde is;
 • Voor de zwaarte van de functie gepast salaris op basis van fulltime dienstverband;
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden.

Geïnteresseerd?

OOM laat zich bij de werving voor deze vacature ondersteunen door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de rol of de procedure kun je contact opnemen met Hatice Turkmen, partner bij Colourful People (06-46081232) of h.turkmen@colourfulpeople.nl. Je kunt je interesse kenbaar maken door je brief en CV (in PDF) voor 1 juni 2024 te sturen naar Hatice Türkmen h.turkmen@colourfulpeople.nl. Een vertrouwelijke behandeling van je gegevens is vanzelfsprekend gegarandeerd.

Planning

De voorselectiegesprekken worden gehouden op 4 en 5 juni. De selectiegesprekken bij OOM worden gehouden op 17 en 21 juni.