In verband met de splitsing van MN Services, zoals gemeld in onze nieuwsbrief van oktober jl., wordt de premieoplegging voor OOM vanaf 1 januari jl. verzorgd door CoMetec. Hiervoor wordt een nieuw werknemersbestand opgebouwd. Dat heeft enige vertraging opgelopen waardoor uw medewerker mogelijk nog niet zichtbaar is in mijnoom.nl. Als gevolg daarvan kunt u voor de betreffende medewerker nog geen OOM-bijdrage aanvragen of kan de aanvraag nog niet door OOM worden verwerkt. Samen met CoMetec werken wij aan een oplossing. Wij verwachten dat dit voor 1 april verholpen is. U kunt erop vertrouwen dat al uw aanvragen over het eerste kwartaal alsnog kunnen worden ingediend en door ons in behandeling worden genomen. Voor de ontstane vertraging bieden wij u onze verontschuldigingen aan.
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling vergoedingen via: 0172-52 15 55

Behoud de huidige Subsidieregeling praktijkleren

Nieuwsbrief juli

meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief

Behoud de huidige Subsidieregeling praktijkleren

In een brief aan minister Van Engelshoven van OC&W van de samenwerkende O&O-organisaties maakten ook wij onlangs onze zorgen kenbaar over de mogelijke bezuiniging op de Subsidieregeling praktijkleren.

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van OC&W werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel.
 
Evaluatie
De Subsidieregeling praktijkleren loopt in haar huidige vorm tot en met 31 december 2018. In opdracht van het ministerie van OC&W is de regeling onlangs geƫvalueerd. Het rapport van de evaluatie stuurde de minister met een begeleidende brief dd 13 juli naar de Tweede kamer. Hoewel de minister in de brief aangeeft de Subsidieregeling praktijkleren in 2019 voort te willen zetten, is over de invulling ervan nog niets bekend.

Dringend beroep
De samenwerkende O&O-organisaties vrezen nu een versobering van de regeling, die we cruciaal achten voor de opleiding van de broodnodige vakmensen. We hebben daarom gezamenlijk een brief opgesteld, waarin we een dringend beroep doen op de minister om niet te bezuinigen op de Subsidieregeling praktijkleren en over de invulling van de regeling snel een besluit te nemen, zodat iedereen die in september wil starten met een bbl-opleiding duidelijkheid heeft.

Lees hier de brief van de samenwerkende O&O-organisaties aan minister Van Engelshoven.
 
Ook de sociale partners MKB-Nederland, VNO-NCW en FNV hebben hun zorgen uitgesproken over de financiering van het praktijkleren in de bbl.