Activiteit

Kwalificerend beoordelaar training

Het roc is in het kader van de diplomering verantwoordelijk voor de eindbeoordeling –ook wel kwalificerende beoordeling- van hun studenten en dus uw stagiair (BOL) en leerlingwerknemer (BBL). Voor de uitvoering van de eindbeoordeling maakt het roc steeds meer gebruik van beoordelaars uit het bedrijfsleven. Immers wie kan er beter een aankomend vakman beoordelen dan het bedrijfsleven/de vakmensen zelf? U weet als geen ander wat uw werknemer moet kennen en kunnen in zijn werk en waarover hij moet beschikken. Om die beoordeling goed te kunnen doen is het daarom belangrijk dat deze beoordelaar uit het bedrijf over de juiste competenties beschikt.

OOM vindt dit het ook van belang dat het kwaliteitsniveau van de praktijkbeoordelaar op peil blijft en organiseert daarom enkele trainingen verspreid over het land.
In deze trainingen wordt gebruik gemaakt van beoordelingsinstrumenten en de examens van Examenservice MEI (ESMEI). Tijdens die trainingen ervaart de deelnemer hoe dat in de praktijk werkt. Hiernaast is de training tot gekwalificeerd praktijkbeoordelaar een mooie ontwikkelingsstap voor de praktijkopleider.


Datum:
29 september
Tijd:
-
Locatie:
Makecenter
Adres:
Harmonielaan 2
3438 EB Nieuwegein

Inschrijven


De training bestaat uit 4 dagdelen:
- De voorbereiding van de eindbeoordeling
- Beoordelen in de praktijk
- Rapporteren over een eindbeoordeling
- Evalueren van het beoordelingsproces

Na deze training kunnen deelnemers:
- De basisprincipes van beoordelen toepassen
- Beoordelen met het beoordelingsinstrument
- Een beoordeling voorbereiden
- Een beoordeling uitvoeren en daarbij rekening houden met de rollen en verantwoordelijkheden
- Bewijsmateriaal waarderen
- Een beoordelingsrapportage van een student opstellen
- Het proces van beoordelen evalueren

Na afloop ontvangt de deelnemer een certificaat.

De kosten voor deelname van praktijkopleiders uit bij OOM aangesloten bedrijven worden gedekt door de Trainingstoelage Praktijkopleiders van OOM.

Data en locaties:
- 29 september en 13 oktober 2022 bij Makecenter in Nieuwegein
- 19 oktober en 26 oktober 2022 bij Textrix in Zaandam
- 9 november en 16 november 2022 bij OBM Oost in Zwolle
- 23 november en 30 november bij Metalent in Schiedam
- 1 december en 15 december 2022 bij BIC in Eindhoven