Activiteit

Boeien en Binden voor jonge vaklieden - online

Tijdens de online workshop ‘Boeien en Binden van jonge vaklieden’ delen we kennis, informatie en inzichten over:
• De belevingswereld van jonge werknemers: waar zijn ze mee bezig en wat zoeken ze in hun werk en waarom? Hierbij komen de normen en waarden van jonge werknemers anno 2021 aan bod, inclusief resultaten uit het recente Beta-Mentality onderzoek over hun drijfveren.
• Factoren om behoud van jonge werknemers te stimuleren: het belang van structuur en duidelijkheid en concrete vormen om in gesprek te blijven.
• Factoren om jonge werknemers betrokken te houden, zoals evenwicht tussen uitdaging en verantwoordelijkheid, voldoende doorgroeimogelijkheden, type managementstijl, etc.

Aan het einde van de workshop maak je een analyse van de situatie en eventuele knelpunten op de eigen werkvloer en breng je voor jezelf mogelijke oplossingen in kaart. Op basis van de ervaring van eerdere deelnemers zijn dit ook nog een aantal redenen om deel te nemen:
• Je kunt bewuster omgaan met de behoeftes van jonge werknemers en je kunt deze vertalen naar begeleiding en andere HR-activiteiten.
• Je wisselt ervaringen en best practices uit met collega-praktijkopleiders uit de metaalsector.
• Je kunt na de workshop verschillende generaties op de werkvloer beter met elkaar laten samenwerken en een omgeving creëren waarin ze van elkaar kunnen leren.


Datum:
17 maart
Tijd:
13:30 - 16:00
Locatie:
Online
Adres:
Online

Inschrijven


Een expert van Youngworks verzorgt de online sessies in twee dagdelen van ieder 2,5 uur. Tussen de twee dagdelen zit een week waarin aan de hand van een huiswerkopdracht geoefend kan worden in de praktijk.
De werkvormen zijn interactief en na afloop van de training ontvangen de deelnemers die aan de volledige workshop hebben deelgenomen een certificaat van deelname.

De workshop bestaat uit twee delen. Tussen deel 1 en 2 zit een week.
Wanneer je je inschrijft voor de workshop die start op 17 februari, dan vindt deel twee plaats op 24 februari.
Schrijf je je in voor de workshop die start op 17 maart, dan vindt deel twee plaats op 24 maart