Activiteit

Cursus Kwalificerend beoordelen

Bent u in het kader van de diplomering van nieuwe vakmensen betrokken bij de eindbeoordeling van leerlingen in uw bedrijf? Weet dan dat de cursus Kwalificerend beoordelen u goed kan helpen. Aan de hand van een
functieprofiel en de hieraan verbonden kwaliteiten leert u de vakkennis, de vaardigheden en het gedrag van uw leerlingen in de beroepspraktijk zo goed mogelijk te beoordelen!

In het beroepsonderwijs zijn leerbedrijven en ROC’s samen verantwoordelijk voor de eindbeoordeling van techniekleerlingen. Dit betekent dat u op basis van regionale afspraken samen het beoordelingsmodel invult en ook samen bepaalt welke instrumenten u voor de beoordeling inzet. Ook ziet u als kwalificerend beoordelaar samen met het ROC toe op de organisatie en uitvoering van de eindbeoordeling in uw bedrijf.

Over de cursus:
Leerbedrijven zijn in het nieuwe beroepsonderwijs samen met het ROC verantwoordelijk voor de eindbeoordeling. Samen bepaal je aan de hand van regionale afspraken, hoe je het beoordelingsmodel invult en welke instrumenten je inzet. Samen met het ROC zorg je voor de organisatie en uitvoering van de eindbeoordeling in jouw bedrijf.

Vooropleiding:
Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig om aan deze cursus mee te kunnen doen.

Inhoud:
-De voorbereiding van een eindbeoordeling
-Beoordelen in de praktijk
-Rapporteren over een eindbeoordeling
-Evalueren van het beoordelingsproces

Bestemd voor:
Praktijkopleider of andere functionarissen in een leerbedrijf die betrokken en verantwoordelijk zijn voor de kwalificerende beoordeling van een leerlingDatum:
3 maart
Tijd:
09:00 - 16:00
Locatie:
Opleidingsbedrijf IW Midden
Adres:
Hardwareweg 15
3821 BL Amersfoort

Inschrijven


De tweedaagse cursus Kwalificerend beoordelen bestaat uit vier dagdelen waarin u de organisatie en uitvoering van uw eindbeoordeling zowel vanuit de theorie als vanuit de praktijk beziet. Tijdens de cursus krijgt u ruimschoots de gelegenheid om - ook met echte leerlingen - met uw eindbeoordeling te oefenen.

Eerste dag School voor Techniek 29-10 2019, tweede dag 12 november 2019
Eerste Dag Opleidingsbedrijf IW MIdden, 3 maart 2020, tweede dag 17 maart 2020