Activiteit

Coachtraject voor Praktijkopleiders Hengelo

OOM vindt het belangrijk stimulerende maatregelen te nemen die het rendement in leerbedrijven vergroten. Dat wil zeggen: meer BBL- en BOL-leerlingen die hun diploma behalen en duurzaam aan het werk gaan in de branche. Praktijkopleiders spelen een erg belangrijke rol in de kwaliteit van begeleiden en opleiden van leerlingen. Hun inzet is van invloed op het leerrendement. OOM wil bedrijven ondersteunen die behoefte hebben aan extra begeleiding van hun praktijkopleider. Daarvoor stelt OOM een trainings- en coachingstraject onder de naam Praktijkopleiderscafé ter beschikking dat gezamenlijke bijeenkomsten en individuele begeleiding biedt. Er kan van elkaar worden geleerd tijdens de gezamenlijke momenten en op persoonlijke ontwikkeling worden ingezoomd tijdens de individuele coachsessies.

Onderwerpen
• Verschillende manieren van leren op de werkplek
• Aansluiten op leerstijlen
• Coachen en motiveren van leerlingen
• Eigen motivatie als praktijkopleider
• Inspelen op de belevingswereld van jongeren
• Communicatie en gespreksvoering
• Driehoek bedrijf/leerling/school
• Doelen stellen en bewaken
• Leer- en ontwikkelcultuur vormgeven in het bedrijf.

Leerdoelen
Bewustwording, kennis en vaardigheden ontwikkelen die bijdragen aan het effectief begeleiden en opleiden van BOL- en BBL-leerlingen. De specifieke leerdoelen en de gewenste verbeteringen worden tijdens de startbijeenkomst ook geïnventariseerd. Tijdens de startbijeenkomst worden enkele onderwerpen ingeleid, moeilijke situaties en successen gedeeld, gereflecteerd op waar verbeteringen mogelijk zijn. Aan het einde van de bijeenkomst gaat een ieder met een persoonlijk ontwikkelplan naar huis.


Datum:
29 januari
Tijd:
15:00 - 19:00
Locatie:
Van der Valk Hengelo
Adres:
Bornsestraat 400
7556 BN Hengelo OV

Inschrijven


4 plenaire bijeenkomsten, 3 individuele sessies, wisselen elkaar af, verdeeld over 2020
De duur van de plenaire bijeenkomst is 4 uur (15:00 – 19:00 uur).
De individuele sessies duren maximaal 1,5 uur
De eerste bijeenkomst is in een zaal en de opvolgende plenaire bijeenkomsten worden gehouden in een bedrijf dat daar voor openstaat.