Sluit deze melding

Stichting OOM maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze Cookie Policy.

Wie is uw regiomanager?

Marcellino
Jet
Pieter
Maarten
Johan-Peter
Patricia
Evert
Michiel
Anton

Wij vinden het belangrijk om aanwezig te zijn in uw regio en om te weten wat er bij u in de buurt speelt. Daarom werken er tien regiomanagers bij OOM. Zij zijn uw aanspreekpunt en kunnen u helpen en adviseren bij uw opleidingsbeleid.

Vul uw postcode in en lees het nieuws uit uw regio!

Activiteiten


Handdoek in de ring?

En, hoe gaat het inmiddels met jouw goede voornemens? Nog goed op streek, of ligt de handdoek in de ring?
Mocht dat laatste het geval zijn, lees dan Dromen, durven, doen. In dit bestverkochte boek van gedragswetenschapper, trainer en columnist Ben Tiggelaar lees je hoe je wel met succes nieuwe effectieve gewoontes kunt ontwikkelen. Stuur een mail naar info@oom.nl en ontvang een gratis exemplaar.


Fijnmechanisch productiebedrijf gezocht

Ai, dat is balen voor de initiatiefnemers van Project MARCH: een van de productiepartners stopt ermee. De ontwikkeling van het ultieme exoskelet dreigt daardoor vertraging op te lopen.
Welk fijnmechanisch productiebedrijf laat dit project, bedacht en uitgevoerd door studenten van de TU Delft, weer marcheren? En helpt zo om mensen met een dwarslaesie hun mobiliteit terug te geven? Kijk op www.projectmarch.nl of bel naar 015-278983.


Veilig werken in de metaal

Met een nieuwe website en een poster voor praktijkopleiders helpt het ministerie van SZW opleidingsbedrijven en scholen om het aantal ongevallen in de metaal terug te dringen. 
Het aantal ongevallen in de sector is namelijk fors hoger dan bij andere bedrijven. Bovendien hebben jongeren in de metaal 3 keer zo vaak een ongeluk met machines als andere werknemers in sector. Leer jongeren dus snel hoe ze gezond en veilig werken met www.leerwerkenindemetaal.nl


OOM Nieuws

Kennis Houvast!

Als een ervaren medewerker met pensioen gaat, verliest een bedrijf veel relevante kennis. Om die kennis te borgen biedt OOM bedrijven een Kennis Houvast!-traject. Interesse? Neem vandaag nog contact op met uw regiomanager.


Onweerstaanbaar aanbod

Help mee en laat ons weten welke vaktechnische cursussen voor uw bedrijf relevant zijn... Dan komen wij vanaf 1 maart weer met een onweerstaanbaar aanbod in onze cursuscatalogus.


Aan de slag met OOM ontvangen?

Aan de slag met OOM is een onmisbaar naslagwerk. Deze week lag de praktische gids met een overzicht van al onze diensten en regelingen bij u op de mat. Onverhoopt niet ontvangen? Mail naar info@oom.nl en vraag om uw exemplaar.


OOM​Nieuws 25-01-2018

Stagiairs tijdrovend? Niet met deze tips

Ook zo druk? Dan schiet het aannemen en begeleiden van stagiairs er vaak bij in. Jammer, want zo mis je de kennismaking met toekomstige medewerkers. Daarom 10 tips om je te ondersteunen bij de begeleiding van stagiairs.

1. Vraag om onze Begeleidingsgids voor beroepsoriëntatie stagiairs Metaalbewerking. In deze gids voor stagiairs uit het voortgezet onderwijs staan onder andere de belangrijkste regels voor het werken met jongeren, handige suggesties voor het begeleidingsgesprek en een voorbeeld van een beroepsoriëntatieprogramma. Bovendien kun je hem gebruiken om er gezamenlijke afspraken met de leerling en de school in te noteren. Mail voor een exemplaar naar info@oom.nl.

2. Onze regiomanagers en bedrijfstakvoorlichters informeren je graag over hoe je contact legt met scholen. Ze kunnen je advies geven over de begeleiding van stagiairs en weten alles over onze Stagebijdrage, die je kunt aanvragen als je een stageplaats aanbiedt.

3. Zorg dat je precies weet wie de contactpersoon is van de school en houdt zijn of haar contactgegevens in de buurt.

4. Bespreek met de stagiair wat hij in je bedrijf gaat doen, op welke werkplek, wat je verwacht als het gaat om aanwezigheid, kleding, werkhouding, telefoongebruik, etc. Vertel hoe je hem  gaat begeleiden en waar hij terecht kan met vragen.

5. Maak aan het begin van de stage duidelijke afspraken met de contactpersoon van school over wanneer je waarover contact met elkaar hebt. Dat scheelt onduidelijkheden en tijd tijdens de stageperiode.

6. Stageopdrachten hoef je niet zelf te bedenken. Met de stageopdrachten van Stichting Consortium Beroepsonderwijs kan de stagiair zelfstandig aan de slag. De opdrachten ('Techno Skills') zijn digitaal beschikbaar via www.consortiumbo.nl; de stagiair kan ze dus met gebruik van zijn smartphone maken. Via www.mijnoom.nl vraag je een voucher aan waarmee je kosteloos gebruik maakt van deze stageopdrachten.

7. Geef de stagiair de ruimte om fouten te maken en te leren. Probeer niet alle problemen voor hem op te lossen.

8. Zorg voor een leuke werksfeer en afwisselend werk, want die dragen bij aan de motivatie van de stagiair.

9. Sluit de stageperiode af met een evaluatiegesprek met het contactpersoon van de school en de stagiair. Neem hiervoor zelf het initiatief. Zo'n gesprek levert waardevolle en tijdbesparende inzichten op voor toekomstige stages.

10. Wil je dat de stagiair na de stageperiode terugkomt? Vertel welke doorgroeimogelijkheden er zijn in je bedrijf en bied eventueel een bijbaan aan op de zaterdag.

Aan de slag met een stagiair?

Kijk hier voor meer informatie over onze Stagevergoeding.

Reageer hier op dit artikel of stuur ons een mail.
Nieuwe reactie op oom.nl

Nieuwe reactie per e-mail

Uw bericht is succesvol verstuurd.
Dit artikel delen:
Artikel delen per e-mail

Uw bericht is succesvol verstuurd.